โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์ พิมพ์ 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน
*ขนาด A2
*กระดาษปอนด์ 80 / 100 แกรม
*กระดาษอาร์ตเยอรมัน 105 แกรม / 130 แกรม / 160 แกรม (อาร์ตมัน+อาร์ตด้าน) / 210 แกรม / 250 แกรม / 300 แกรม
*เพิ่มเทคนิคเคลือบด้าน / เคลือบเงา = กันน้ำ กันรอย กันฉีกขาดง่าย (พรีเมียม)

เริ่มต้นที่ 500 ใบ พิมพ์ออฟเซ็ต

#พิมพ์โปสเตอร์

6
34 views

.

error: