โบรชัวร์,แผ่นพับ,ใบปลิว

พิมพ์โบรชัวร์,แผ่นพับ,ใบปลิว พิมพ์ 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน / พับ 1 ทบ / พับ 2 ทบ
*ขนาด A5 / A4 / A3 ขนาดอื่นๆ
*กระดาษปอนด์ 80 / 100 แกรม
*กระดาษอาร์ตเยอรมัน 105 แกรม / 130 แกรม / 160 แกรม (อาร์ตมัน+อาร์ตด้าน) / 210 แกรม / 250 แกรม / 300 แกรม
*เพิ่มเทคนิคเคลือบด้าน / เคลือบเงา = กันน้ำ กันรอย กันฉีกขาดง่าย (พรีเมียม)

เริ่มต้นที่ 500 ใบ พิมพ์ออฟเซ็ต

#พิมพ์โบรชัวร์ #พิมพ์แผ่นพับ #พิมพ์ใบปลิว

6
65 views

.

error: