แฟ้มกระดาษ


พิมพ์แฟ้มกระดาษ สำหรับใส่เอกสารขนาด A4 ขนาด A4+
*ขนาด A5 / A4 / A3 ขนาดอื่นๆ
*กระดาษอาร์ตเยอรมัน 250 แกรม / 300 แกรม / 350 แกรม
*เพิ่มเทคนิคเคลือบด้าน / เคลือบเงา = กันน้ำ กันรอย กันฉีกขาดง่าย (พรีเมียม)
*เพิ่มเทคนิคเคลือบด้าน+สปอท(การเคลือบเงาเฉพาะจุด) = กันน้ำ กันรอย กันฉีกขาดง่าย เพิ่มมิติตัวหนังสือด้วยการเคลือบเงาเฉพาะจุด

***กระดาษค่อนข้างหนา แนะนำให้เคลือบ เพราะเวลาพับอาจะเป็นรอยแตกได้

เริ่มต้นที่ 300 ใบ พิมพ์ออฟเซ็ต

#พิมพ์แฟ้ม #แฟ้มเอกสาร #แฟ้มกระดาษ

4
103 views
 

.

error: