เมนูอาหาร

พิมพ์เมนูอาหาร ปกแข็งจั่วปัง + เคลือบเงา หรือ เคลือบด้านทั้งเล่ม
*ขนาด A4 เข้าหมุด 2 จุด / A3 เข้าหมุด 3 จุด
*ปกจั่วปัง เนื้อในหนา 210 แกรม
*เริ่มต้นที่ 8 หน้ารวมปก / 10 หน้ารวมปก / 12 หน้ารวมปก / 14 หน้ารวมปก / 16 หน้ารวมปก / 18 หน้ารวมปก และ 20 หน้ารวมปก

เริ่มต้นที่ 10 เล่ม พิมพ์ออฟเซ็ต

#พิมพ์เมูนอาหาร #รับทำเมนูอาหาร #เมนูภัตตาคาร

6
37 views

.

error: