พิมพ์ดิจิตอล A3

พิมพ์ 4 สี ลงบนกระดาษอาร์ต 105 แกรม / 130 แกรม / 160 แกรม / 210 แกรม / 250 แกรม / 300 แกรม
พิมพ์ 1 ด้านหรือ 2 ด้าน
ใช้เวลาผลิตเพียงแค่ 1-2 วัน ขนาด A3

เริ่มต้นที่ 100 ใบ

#พิมพ์งานจำนวนน้อย #พิมพ์ดิจิตอล

6
37 views

.

error: