บิลเล่ม

พิมพ์บิลเอกสารต่างๆ
บิลชุดละ 2 ใบ กระดาษธรรมดา / บิลชุดละ 2 ใบ กระดาษคาร์บอน / บิลชุดละ 3 ใบ กระดาษธรรมดา / บิลชุดละ 3 ใบ กระดาษคาร์บอน / บิลชุดละ 4 ใบ-50 ชุด กระดาษธรรมดา / บิลชุดละ 4 ใบ-50 ชุด กระดาษคาร์บอน
*พิมพ์ 1 สี ขนาดมาตรฐาน A5 / A4

เริ่มต้นที่ 50 เล่ม (พิมพ์ดิจิตอล)
เริ่มต้นที่ 500 เล่ม (พิมพ์ออฟเซ็ต)

#พิมพ์บิลเล่ม #บิลเอกสาร #บิลใบเสร็จ #บิลคาร์บอน

7
85 views

.

error: