นามบัตร

พิมพ์นามบัตรหรือบัตรสะสมแต้ม บนกระดาษอาร์ตเยอรมัน 4 สี 1 ด้านหรือ 2 ด้าน / ความหนาปกติ 250 แกรม / หนาพิเศษ 300 แกรม
*เพิ่มเทคนิคเคลือบด้าน / เคลือบเงา = กันน้ำ กันรอย กันฉีกขาดง่าย
*เพิ่มเทคนิคเคลือบด้าน+สปอท(การเคลือบเงาเฉพาะจุด) = กันน้ำ กันรอย กันฉีกขาดง่าย เพิ่มมิติตัวหนังสือด้วยการเคลือบเงาเฉพาะจุด

เริ่มต้นที่ 200 ใบ/ชื่อ พิมพ์ออฟเซ็ต

#พิมพ์นามบัตร #รับทำนามบัตร #ออกแบบนามบัตร #บัตรสะสมแต้ม

7
40 views

.

error: